מה אנשים אמרו

"הנחייה מגוונת ומעניינת. מצגות, סרטונים, טלפונים חכמים, הוראת עמיתים. לוקחת איתי: סכמת שמש, תרשים זרימה ואסטרטגיות של קריאת טקסט."

מירב גדידי